Konkurs dziennikarski - regulamin

Regulamin konkursu

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs adresowany jest do pełnoletnich uczniów liceów i techników oraz studentów wszystkich białostockich uczelni wyższych.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pracy przyjmującej jedną z poniższych form:
  1. felietonu
  2. reportażu
  3. wywiadu
 3. Tekst od 1 do 4 stron w formacie A4 wydruku znormalizowanego (czcionka Times New Roman, odstępy między wierszami 1,5, akapity: standard z Worda)
 4. Teksty powinny w czytelny sposób nawiązywać do kulturalno - społecznego życia w Białymstoku i dotyczyć wydarzeń, o których się nie słyszy, bądź nie mówi w przestrzeni publicznych mediów lub też wydarzeń znanych, lecz przedstawionych z indywidualnej perspektywy.
 5. Prace należy podpisać godłem (pseudonimem). W osobnej, zaklejonej kopercie oznaczonej godłem należy umieścić kartkę z: imieniem  i nazwiskiem autora, nazwą uczelni i kierunku studiów, adresem (także elektronicznym) i numerem telefonu (komórkowego lub stacjonarnego).
 6. TERMINY

 7. Należy przesłać na adres konkurs_dziennikarskio2.pl lub dostarczyć osobiście 5 egzemplarzy pracy konkursowej do 23 marca 2007r. na adres:
 8. Instytut Filologii Polskiej
  Plac Uniwersytecki 1
  15- 420 Białystok
  z dopiskiem: SKN INTEgRa “Konkurs dziennikarski”.

 9. Wyniki konkursu zostaną podane 3 kwietnia 2007r.  na stronie Stowarzyszenia “Fabryka Bestsellerów”: http://fabrykabest.republika.pl
 10. Laureaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną i telefoniczną o wynikach konkursu dnia 3 kwietnia 2007r.
 11. Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się 4 kwietnia za pośrednictwem wszystkich lokalnych mediów.
 12. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 13. Pięcioosobowa komisja konkursowa złożona z pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku, białostockich dziennikarzy prasowych oraz członków grupy inicjatywnej oceniać będzie prace konkursowe zarówno pod względem oryginalności ujęcia tematu, jak i umiejętności pisarskich.
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 15. Prace konkursowe nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane ani oceniane w innych konkursach.
 16. Nagrodą w konkursie jest udział w Warsztatach dziennikarsko - edytorskich, które odbędą się w dniach 16.04.20007r. - 22.04.2007r., organizowanych przez Stowarzyszenie “Fabryka Bestsellerów” i SKN INTEgRa.
 17. Pytania dotyczące konkursu proszę nadsyłać na adres: integrao2.pl
 18. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
 19. Fabryka Bestsellerów i INTEgRa zastrzegają sobie prawo do zmian w wyżej wymienionych zasadach konkursu.

TA STRONA UŻYWA COOKIES

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej