Warsztaty dziennikarsko-edytorskie - 12.03 - 22.04.2007

Warsztaty dziennikarskie - banner

Warsztaty Dziennikarsko - Edytorskie to projekt zrealizowany w 2007 roku, we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym INTEgRa.

Pomysł narodził się w 2006 roku podczas Dnia Medialnego, czyli panelu z białostockimi dziennikarzami: Beatą Golak z TVP3 Białystok, Olgą Gordiejew-Pobot z Polskiego Radia, a także Jerzym Szerszunowiczem z “Kuriera Porannego”. Rozmowa ta odsłoniła przed studentami realia pracy dziennikarza, proces powstawania materiału prasowego, a przede wszystkim rozbudziła nasze zainteresowanie…
Na tyle duże, że parę miesięcy później ruszył wielki projekt złożony z czterech etapów: Konkursu dziennikarskiego, Medio-Manii, “Warsztatów kreatywnego pisania artykułów prasowych” oraz wydania Białostockiego Biuletynu Kulturalnego “punkt.B”

Medio-Mania (12.03 - 16.03.2007)

Medio-Mania to cykl spotkań, podczas którego mieliśmy okazję gościć znanych, ogólnopolskich dziennikarzy: Tomasza Jastruna, Małgorzatę Karolinę Piekarską oraz Annę Bikont. Podczas niego zostały przedstawione i omówione poszczególne gatunki prasowe: krótka informacja, felieton, reportaż, wywiad i recenzja.

Prelekcje zaproszonych gości pozwoliły na poszerzenie wiedzy teoretycznej dotyczącej specyfiki pracy dziennikarskiej (pozyskiwanie informacji, praca w redakcji prasowej, etyka dziennikarska), rozmowę ze znanymi dziennikarzami, jak również podwyższenie jakości prac konkursowych i warsztatowych. Spotkania zostały połączone z promocją książek zaproszonych dziennikarzy.
Cykl Medio-Manii uwieńczył multimedialny pokaz zdjęć Ryszarda Kapuścińskiego z albumu “Z Afryki”.

Harmonogram:

  • 12 marzec, godz. 18, Plac Uniwersytecki 1, sala 47

Spotkanie z Tomaszem Jastrunem pod nazwą: Felie-ton. Dziennikarstwo wysokiego tonu. Prowadzącą była Justyna Rukieć, studentka piątego roku Filologii Polskiej.

  • 13 marzec, godz. 18, Plac Uniwersytecki 1, sala 47

Spotkanie z Małgorzatą Karoliną Piekarską: Wywiad sam w sobie i jako część większej całości. Prowadzącą była Anna Jakubas, studentka trzeciego roku Filologii Polskiej.

  • 15 marzec, godz. 18, Plac Uniwersytecki 1, sala 47

Spotkanie autorskie z Anną Bikont, dotyczące książki “Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu”. Poprowadziła je prof. Jolanta Sztachelska, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

  • 19 marzec, godz. 16:30, Plac Uniwersytecki 1, sala 158

Pokaz zdjęć Ryszarda Kapuścińskiego: Reportaż z aparatu. Spotkanie moderowała Sylwia Wieczeryńska, studentka czwartego roku Filologii Polskiej.

2. Konkurs (23.02 - 04.04.2007)

Konkurs był skierowany do studentów białostockich uczelni wyższych i miał zachęcić do poszukiwania nowych tematów oraz wykazania się dociekliwością i wiedzą o Białymstoku. Komisja konkursowa złożona z pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku, białostockich dziennikarzy prasowych oraz członków grupy inicjatywnej oceniła złożone teksty zarówno pod względem oryginalności punktu widzenia, jak i umiejętności warsztatowych.
Wyłonieni laureaci wraz z grupą inicjatywną, realizującą projekt, wzięli udział w tygodniowych “Warsztatach kreatywnego pisania tekstów prasowych”.

  • Warsztaty (16.04.07 - 22.04.2007)

Uczestnicy warszatów:
- Piotr Czarny
- Agnieszka Gaworek
- Magdalena Gorbacz

- Anna Jakubas
- Jolanta Kaczyńska
- Maciej Kołaczyński
- Marta Kołodziejczyk
- Anna Kruszewska
- Karol Laskowski
- Sylwia Małachowska
- Alan Misiewicz
- Marcin Olszewski
- Monika Rybczyńska
- Sylwia Wieczeryńska

Forma warsztatów została pomyślana jako seria dynamicznych warsztatów dziennikarskich, przeplatanych godzinnymi blokami zajęć poświęconych edycji tekstów, samodzielną pracą nad tekstem oraz konsultacjami z trenerem.

Warsztaty odbyły się w ośrodku “Trzy sosny” znajdującym się niedaleko Białegostoku. Z jednej strony dostęp do podmiejskiej komunikacji zapewnił mobilność członkom grupy warsztatowej i łatwość w zdobywaniu informacji potrzebnych do tworzenia tekstów prasowych, z drugiej zaś zamknięta formuła warsztatów umożliwiła integrację i zbudowanie silnego zespołu prasowego. Warsztaty miały na celu “ćwiczenie ręki dziennikarskiej”, a także kształcenie umiejętności edytorskich.
Funkcję trenera części dotyczącej pisania pełniła Małgorzata Karolina Piekarska; dziennikarka współpracująca m.in. z Telewizyjnym Kurierem Warszawskim, z dwutygodnikiem “Cogito”, czy pismem “Mieszkaniec”. Natomiast 10-godzinny blok dotyczący edycji tekstów poprowadziła mgr Katarzyna Kościewicz - pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku, doświadczony korektor i redaktor tekstów literackich.

Trzy ostatnie dni uczestnicy warsztatów poświęcili na budowę Białostockiego Biuletynu Kulturalnego, w którym znalazły się informacje o imprezach i wydarzeniach kulturalnych w Białymstoku oraz reportaże, felietony i recenzje poświęcone inspirującym, bądź niedocenianym zjawiskom z pogranicza kultury i sztuki. Praca nad składaniem gazety podzielona została między kilkuosobowe, tematyczne sekcje, z których każda była odpowiedzialna za konkretny dział. Redaktorem naczelnym została Agnieszka Gaworek.

  • Opublikowanie prac warsztatowych oraz ewaluacja (maj 2007)

Końcowym efektem warsztatów była publikacja Białostockiego Biuletynu Kulturalnego “punkt .B”, który funkcjonował jako samodzielne wydawnictwo dystrybuowane nieodpłatnie wprost na ulicy przez członków grupy warsztatowej.

Komentarze do wpisu:


Jak dotąd brak komentarzy do wpisu - możesz zostawić pierwszy komentarz.

Zostaw komentarz do wpisu

Musisz się zalogować by pisać komentarz.


TA STRONA UŻYWA COOKIES

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej